SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!
W chwili, gdy dotrze do Was najnowszy numer dwumiesięcznika „Śląskie Wiadomości Elektryczne” równoległe rozpoczynać się będą X Jubileuszowe Katowickie Dni Elektryki (11-14 maja 2022 roku) oraz VI Sympozjum Historii Elektryki (12-13 maja 2022). Program obu imprez omawiamy na stronach 4-5 ŚWE odsyłając po szczegóły do stron internetowych obu wydarzeń. Obszerna relacja z jubileuszowej imprezy ukaże się w nr 3/2022 ŚWE. A teraz już najwyższy czas zaprosić Szanownych Czytelników do lektury numeru 2 dwumiesięcznika. Ramowy program X KDE zamieszczamy na tylnej okładce. Na wewnętrznej tylnej okładce zamieszczamy ramowy program konferencji z okazji 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.  
W części technicznej czasopisma trzy artykuły. Numer otwiera artykuł prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pt. „Kierunki i perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji”. Artykuł stanowi pisemną wersję referatu wygłoszonego przez Profesora 26 kwietnia br. w Auli Głównej AGH podczas sesji jubileuszowej 30-lecia Akademii Inżynierskiej w Polsce. Podobnej tematyki dotyczy kolejny artykuł pt. „Nowoczesne technologie związane z Przemysłem 4.0 w kontekście wyzwań technicznych, regulacyjnych i społecznych, w szczególności cyberbezpieczeństwa”. Autor, dr inż. Artur Kozłowski prof. Instytutu jest dyrektorem Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zagadnienie przedstawione w artykule będzie omówione 11 maja 2022 roku podczas konferencji „Elektroenergetyka Polska 4.0 – wyzwania technologiczne, regulacyjne, społeczne” otwierającej X Katowickie Dni Elektryki. Uczestnikiem tej samej konferencji będzie autor trzeciego z artykułów. Mgr inż. Henryk Klein z firmy OPA-LABOR stanowi studium przypadku  bezprzerwowego przełączania zasilania w długim obwodzie obejmującym kilka poziomów napięć. Zapraszam i zachęcam do zapoznania się z tymi trzema artykułami.
W krótkich tekstach, których jestem autorem, piszę o dwóch książkach. Pierwsza z nich to II wydanie „Historii Elektrotechniki” autorstwa dr. hab. inż. Stefana Gierlotki. Omawiam też kolejną nowość wydawniczą książkę prof. Tadeusza Glinki pt. „Ćwiczenia tablicowe z transformatorów i maszyn elektrycznych”. Warto w tym miejscu dodać, że obaj autorzy są aktywnymi uczestnikami VI Sympozjum Historii Elektryki. Stefan Gierlotka pisze o wybitnych profesorach z obszaru elektryki o śląskich korzeniach. Tadeusz Glinka wraz ze współautorami omawia historię KOMELU instytutu badawczego wchodzącego obecnie w skład Sieci Łukasiewicz.  
W Kąciku Śląskim nr 122 mgr inż. Andrzej Czajkowski przybliża nam tym razem słynne śląskie planetarium. Niebawem otwarcie po remoncie tego charakterystycznego dla Parku Śląskiego obiektu. Autor pisze: „W północnej części Parku Śląskiego w Chorzowie, na szczycie Góry Parkowej wznosi się wyjątkowy obiekt. Zespół budynków, z których największy kształtem przypomina owiniętego pierścieniami Saturna, to jedno z najbardziej magicznych i interesujących miejsc na Górnym Śląsku, jeśli nie w całej Polsce”.
Sporo miejsca w numerze zajmuje relacja z konkursów dla uczniów średnich szkół technicznych o profilu elektrycznym. Zespół autorów z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej pisze o ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, automatyki lub informatyki. Zamieszczona jest obszerna informacja o zawodach okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” zawierająca zadania jakie musieli rozwiązać uczestnicy. 
Podobnie jak w poprzednim numerze na ostatnich stronach Śląskich dwa felietony. Pierwszy z nich „Refleksje energetycznego malkontenta” o numerze kolejnym 5 sygnowany jest inicjałami TEK. Drugi, autorstwa przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego X Katowickich Dni Elektryki Anety Szubert ma także dość charakterystyczny tytuł: „ENERGIA JEST W NAS. Felieton z pogranicza psychologii, biznesu i..,.życia”. Zachęcam do lektury obu felietonów. Zachęcam i zapraszam do przeczytania całego numeru „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Już teraz zapraszam do lektury kolejnego numeru Śląskich, który ukaże się w I połowie czerwca. Numer ten będzie zawierał między innymi obszerną relację z X Katowickich Dni Elektryki oraz kalendaria oddziałów SEP. Wszak w maju i w czerwcu odbywać się będą Walne Zgromadzenia Oddziałów SEP kończące czteroletnią kadencję 2018-2022.

 

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

Katowice, 28 kwietnia 2022 roku          

Tagi