WYWIADY ŚLĄSKICH WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNYCH

Wywiad z mgr. inż. Julianem Wiatrem w 20-lecie czasopisma elektro.info

Rozmowa z mgr inż. Julianem Wiatrem, wykładowcą kursów i szkoleń specjalistycznych, autorem wielu projektów układów zasilania sieci i urządzeń teleinformatycznych, członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa ds. bezpieczeństwa pożarowego obiektów energetyki, uczestnikiem webinariów technicznych organizowanych przez OZW SEP pod egidą prezesa Oddziału, prof. Jerzego Barglika.

Rozmowę przeprowadził Andrzej Czajkowski

Więcej w numerze 2/2022 ŚWE

Tagi