SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Zapraszam bardzo serdecznie do zapoznania się z treścią nr 2/2023 dwumiesięcznika „Śląskie Wiadomości Elektryczne”, w którym zamieszczamy między innymi dwa artykuły naukowo-techniczne, artykuł historyczny, a także szereg felietonów i krótszych tekstów. Na okładce czasopisma wielofunkcyjny analizator PV przeznaczony do badań instalacji fotowoltaicznych, opracowany i oferowany przez firmę FLUKE. Szerszą informację o budowie i zastosowaniach przyrządu autorstwa przedstawiciela firmy mgr inż. Krzysztofa Ulfiga zamieszczamy na wewnętrznej stronie tylnej okładki. 
Już po raz szósty – mam nadzieję, że dobrze liczę – „Śląskie Wiadomości Elektryczne” otwiera artykuł trójki studentów omawiający wyniki badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu PBL (Project Based Learning) „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”. Tym razem autorami są studenci Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, wykonawcy projektu pt. „Model inteligentnego domu typu smart home wyposażonego w sztuczną inteligencję”. Zachęcam do lektury artykułu omawiającego to ciekawe opracowanie.  
Katedra Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Oddział Zagłębia Węglowego SEP oraz Koło SEP nr 59 przy Politechnice Śląskiej organizują od trzech lat webinaria techniczne pt. „Nowoczesne technologie w elektrotechnice”. Kolejne, dwunaste webinarium tego cyklu odbyło się 9 lutego 2023 roku. W numerze prezentujemy pisemne wersje dwóch referatów wygłoszonych podczas webinarium. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zgraja z Politechniki Łódzkiej omawia zagadnienie dopasowania obciążenia do źródła w procesie nagrzewania indukcyjnego. Prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering z Politechniki Warszawskiej przypomina dokonania Polskiego Komitetu Elektrotechnologii SEP i jego organizacyjnych poprzedników. Przy tej okazji zachęcam do zajrzenia na stronę internetową Katedry https://www.polsl.pl/rm4, gdzie można znaleźć prezentacje z wszystkich odbytych do tej pory webinariów. 
W poprzednim numerze ŚWE od rozmowy Andrzeja Czajkowskiego z Teresą Skowrońską rozpoczęliśmy prezentację osób, które na XL Zjeździe SEP w Bydgoszczy zostały wyróżnione godnością Członka Honorowego SEP. W bieżącym wydaniu „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” zamieszczamy drugą rozmowę z tego cyklu. Andrzej Czajkowski rozmawia z Iwoną Gajdą. Cykl rozmów z nowymi Członkami Honorowymi będzie oczywiście kontynuowany w kolejnych numerach ŚWE. 
Na stronach 38-40 zamieszczamy rozmowę, którą 6 marca 2023 roku przeprowadziłem z Anetą ­Szubert – Kobietą Roku 2023 w Oddziale Zagłębia Węglowego SEP. Zachęcając do lektury wywiadu chciałbym przypomnieć, że tradycja nadawania tytułu „Kobiety Roku” za szczególne zasługi w działalności publicznej, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich  sięga roku 2021. Poprzednimi laureatkami wyróżnienia były: Jolanta Pietryja-Smolorz (2021) i Krystyna Klaczkowska (2022). Uzupełnieniem rozmowy z Anetą Szubert jest krótki fotoreportaż na zewnętrznej tylnej okładce ŚWE.  
W numerze nie zabrakło niestety treści smutnych. Zamieszczamy wspomnienie o śp. Zbigniewie ­Marusie, Członku Honorowym SEP, wieloletnim prezesem OZW SEP, osobie niezwykle zasłużonej dla polskiej elektrotechniki i dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zbyszek Marusa pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci. 
Nr 2/2023 ŚWE uzupełniają krótkie teksty i stałe pozycje: Kącik Śląski, kalendaria oddziałów SEP z Gliwic i Katowic oraz felietony. 8 marca 2023 roku podczas spotkania w Warszawie zainaugurowała działalność w kadencji 2023-2026 Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. Przebieg inauguracyjnego spotkania Rady omawiam w krótkim artykule. W Kąciku Śląskim nr 128 Andrzej Czajkowski pisze o zabrzańskim „Admirale”. Końcowe strony numeru zajmują felietony: Tomasza E. Kołakowskiego (nr 11), Anety Szubert (nr 8), Ryszarda Tadeusiewicza (nr 6) oraz felieton o książkach z dedykacją, którego jestem autorem (nr 2). 
Zachęcam do lektury wszystkich artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Życzę ciekawej lektury!

Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik

Katowice, 20 marca 2023 roku

Tagi