Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP

Spotkanie świąteczno-noworoczne OZW SEP odbyło się w Bibliotece Śląskiej

W gościnie w Bibliotece Śląskiej
Począwszy od 2000 roku spotkania świąteczno-noworoczne Oddziału Zagłębia Węglowego SEP nieprzerwanie odbywają się na kilkanaście dni przed świętami Bożego Narodzenia w gościnnej siedzibie Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Z jednym wyjątkiem roku 2020, gdy wskutek pandemii spotkanie to musiało odbyć się w trybie zdalnym [1]. Spotkanie świąteczno-noworoczne roku 2021 powróciło po rocznej przerwie do sali amfiteatralnej Biblioteki, ale liczba uczestników została ograniczona do 50 [2]. W tym roku nie było już na szczęście ograniczeń pandemicznych. 14 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 w Sali Parnassos zgromadziło się około 100 uczestników zebrania świąteczno-noworocznego OZW SEP (fot. 1). Tradycyjnie, podobnie jak w latach poprzednich, przed wejściem do Sali Parnassos prowadzono zbiórkę darów dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Katowicach. 

Powitanie uczestników przez prezesa OZW SEP 
Gospodarzem spotkania był po raz pierwszy Mariusz ­Saratowicz, wybrany na funkcję prezesa OZW SEP w czerwcu 2022 roku. Prezes OZW SEP szczególnie serdecznie powitał przybyłych na spotkanie zaproszonych gości w tym: prezydenta Katowic Marcina Krupę, przewodniczącego Rady Miasta Macieja Biskupskiego, radnego Urzędu Marszałkowskiego Zbigniewa Przedpełskiego, członków Komitetu ­Honorowego Katowickich Dni Elektryki, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych izb gospodarczych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Serdeczne słowa powitania skierował do Członków Honorowych SEP oraz licznego grona członków SEP z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP i sąsiednich oddziałów.

Sprawozdanie prezesa
Dalszą część spotkania prowadził prezes Śląskiej Rady NOT FSNT, a zarazem wiceprezesowi OZW SEP Piotr Wojtas (fot. 2). Pierwszym punktem merytorycznym spotkania było sprawozdanie z działalności OZW SEP w mijającym roku. Wystąpienie prezesa OZW SEP ilustrowane było prezentacją komputerową. 

Wystąpienia zaproszonych gości 
Jako pierwszy głos zabrał prezydent Katowic Marcin ­Krupa (fot. 3). Pogratulował Oddziałowi znakomitej działalności i podziękował za wzorową współpracę z Urzędem Miasta. Kolejnymi mówcami byli przewodniczący Rady Miasta Maciej ­Biskupski, przedstawiciele sąsiednich oddziałów, stowarzyszeń naukowo-technicznych i współpracujących firm. Kolizja terminu spotkania z obradującą równolegle w Warszawie Radą Prezesów SEP spowodowała tym razem nieobecność władz centralnych SEP. Prezes FSNT NOT Ewa Mankiewicz-Cudny skierowała do uczestników spotkania list gratulacyjny. 
Uczczenie 100-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski
Niespodziewanym i wzruszającym punktem spotkania był mini-spektakl teatralny (fot. 4). Wiceprezes OZW SEP Aneta Szubert zagrała rolę Elżbiety Korfantowej, w rolę jej teatralnego męża wcielił się Dariusz Niebudek. Znakomite, można nawet powiedzieć entuzjastyczne przyjęcie widowiska przez audytorium będzie zapewne skutkować powtórzeniem tego spektaklu na scenie. Wykonawczyni głównej roli kobiecej, a zarazem inicjatorce wydarzenia należą się ogromne brawa!  

Zakończenie roku Białkiewicza w OZW SEP oraz wręczenie odznaczeń, dyplomów i legitymacji
Przypomnijmy, że Patronem Roku 2022 w Oddziale Zagłębia Węglowego SEP był Członek Honorowy SEP Zbigniew Białkiewicz [3]. W trakcie spotkania symbolicznie zakończono obchody roku Białkiewicza przekazując Hannie Białkiewicz Zeszyt Historyczny nr 5 zawierający podsumowanie obchodów (fot. 5). 
Siedem osób zostało wyróżnionych Medalami im. Zbigniewa Białkiewicza. Wręczono także dyplomy Zasłużonego Seniora, Srebrną Odznakę Honorową SEP, Medal im. prof. Stanisława Andrzejewskiego, Medale 100-lecia OZW SEP, dyplom z podziękowaniem za wsparcie dziesięciu edycji „Katowickich Dni Elektryki”, legitymacje członkowskie SEP oraz czek wraz z koszem pełnym słodyczy dla Dzieci z placówek opiekuńczych.
Życzenia i koncert
Na zakończenie części oficjalnej ksiądz kanonik Piotr ­Brząkalik złożył piękne, serdeczne życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom spotkania. Do życzeń dołączył się prezes OZW SEP Mariusz Saratowicz, a następnie zaprosił na koncert w wykonaniu „Żeńskiej Orkiestry Salonowej Polskiej Grupy Górniczej”. Nadszedł czas na indywidualne składanie życzeń podczas spotkania w głównym holu Biblioteki Śląskiej.  

Literatura
[1]    Adamczewska B.: Spotkanie świąteczne OZW SEP w 2020 roku, „Śląskie Wiadomości Elektryczne” 2021, nr 2. 
[2]    Adamczewska B., Barglik J.: XXI spotkanie w Bibliotece Śląskiej, „Śląskie Wiadomości Elektryczne” 2022, nr 1. 
[3]    Barglik J.: Rok Białkiewicza w OZW SEP, „Śląskie Wiadomości Elektryczne” 2023, nr 1.

 

Tagi