Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wspomnienie

Zbigniew Marusa urodził się w dniu 15 stycznia 1929 roku w Sosnowcu jako syn Kazimiery z Minkowskich oraz Franciszka Marusy, adwokata. W Sosnowcu ukończył szkołę podstawową oraz Liceum Matematyczno-Fizyczne im. Ks. Stanisława ­Staszica. W latach 1946-1951 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dyplom magistra inżyniera elektryka z zakresu elektrotechniki przemysłowej uzyskał w czerwcu 1951 roku.
 

Więcej w numerze 2/2023 ŚWE

Tagi