ELEKTROTECHNOLOGIE

Współpraca źródła z obciążeniem w falownikach rezonansowych do nagrzewania indukcyjnego

Streszczenie: W artykule poruszono problem wzajemnego dopasowania energetycznego źródło-obciążenie w procesach nagrzewania indukcyjnego, wpływający na efektywność wykorzystywania potencjalnie dostępnych mocy znamionowych źródeł rezonansowych. Szczególną uwagę skupiono na problemach z dopasowaniem impedancyjnym w trakcie nagrzewania okresowego wsadów ferromagnetycznych, gdy znacząca zmiana zastępczych parametrów elektrycznych obciążenia powoduje duże ograniczenia w wykorzystaniu pełnej mocy źródła. Wskazano na możliwość ograniczenia tego zjawiska zarówno w generatorach jedno- jak i dwuczęstotliwościowych poprzez zastosowanie źródeł rezonansowych wyższego rzędu z nadążną regulacją indukcyjności. Przedstawiono fizyczne modele 30 i 100 kW źródeł realizujących te funkcje.
 

Więcej w numerze 2/2023 ŚWE

Tagi