AUTOMATYKA I STEROWANIE

Model inteligentnego domu typu smart home wyposażony w sztuczną inteligencję

Streszczenie: Rozwój technologii inteligentnych domów sprawia, że coraz więcej ludzi odczuwa chęć, aby większa ilość prostych urządzeń użytku codziennego działała w sposób zautomatyzowany, który wcale nie wymaga ingerencji w ich pracę lub wymaga jej w stopniu minimalnym. Z tego powodu zarówno w nowych domach, jak i już w istniejących budynkach coraz częściej adaptuje się systemy typu smart home, które pozwalają na automatyczne działanie pewnych elementów wyposażenia domu oraz ich wzajemną komunikację. W odpowiedzi na to w ramach projektu PBL (Project Based Learning) realizowanego na Politechnice Śląskiej został stworzony model inteligentnego domu typu smart home. W tym celu zbudowano model domu i zaprojektowano moduły, które następnie połączono w jeden wzajemnie komunikujący się system. 
 

Więcej w numerze 2/2023 ŚWE

Tagi