ELEKTROENERGETYKA

Cechy charakterystyczne zmian elektroenergetyki w 2023 roku, kolejnym roku transformacji energetyki polskiej

Streszczenie: W artykule przeanalizowano sytuację energetyczną na świecie i w Polsce w roku 2023 w porównaniu z rokiem poprzednim. Przedstawiono bilans energii elektrycznej Polski w roku 2023. Omówiono zmiany generacji energii elektrycznej w Polsce przez poszczególne grupy źródeł oraz ograniczenia możliwości dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). 
 

Więcej w numerze 3/2024 ŚWE

Tagi