RADA PROGRAMOWA ŚWE

Zebranie Rady Programowej Śląskich Wiadomości Elektrycznych

27 maja 2024 roku o godz. 13:30 w reprezentacyjnej, niedawno odnowionej Sali Senatu Politechniki Śląskiej odbyło się zebranie Rady Programowej „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. W zebraniu uczestniczyło 30 osób. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady, były rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień. 

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego w marcu 2024 roku Honorowego Redaktora Naczelnego ŚWE mgr inż. Iwo Cholewickiego. 
W części oficjalnej zebrania głos zabrał prorektor ds. nauki i rozwoju, rektor elekt prof. dr hab. inż Marek Pawełczyk, który scharakteryzował działalność naukowo-badawczą Uczelni. Kolejnymi mówcami byli dziekani: Wydziałów Elektrycznego oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Marian Kampik i prof. dr hab. inż. Dariusz ­Kania oraz dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH. 
Spotkanie było okazją do wręczenia listu gratulacyjnego rektorowi elektowi prof. Markowi Pawełczykowi. Medalem im. Zbigniewa Białkiewicza został wyróżniony Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki z okazji jubileuszu 60-lecia Wydziału. Medal odebrał, z rąk prezesa OZW SEP Mariusza Saratowicza, dziekan Wydziału prof. Dariusz Kania. Dyplomem uznania wyróżniono także kierownika Pracowni Historycznej SEP prof. Jerzego Hickiewicza.  
W części roboczej spotkania:
-    podjęto decyzję o poszerzeniu składu Rady Programowej  o dwie nowe osoby: prof. dr. hab. inż. Stefana Paszka 
i dr. inż. Adriana Smagóra,
-    wysłuchano informacji redaktora naczelnego o stanie czasopisma w 26. roku istnienia i planach na przyszłość oraz przeprowadzono dyskusję. 

Kolejne zebranie Rady Programowej „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” odbędzie się w listopadzie 2024 r. w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Tagi