Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Tadeusz Musialski (1928-2016). Inżynier czynu polskiej elektroenergetyki

Tadeusz Musialski urodził się 26 stycznia 1928 r. w Kochłowicach (obecnie dzielnica Rudy Śląskiej) w rodzinie inteligenckiej. Do wybuchu wojny nie udało Mu się ukończyć szkoły podstawowej. Szkołę kończy potajemnie, lubił szczególnie fizykę. W wieku 16 lat dostał niemiecki nakaz pracy i został zatrudniony w kopalni Wirek, gdzie zaopiekował się Nim dobry człowiek (tak wspominał Go Tadeusz) znajomy Ojca pan Lichecki, elektryk sztygar objazdowy. Praca elektryka spodobała się Tadeuszowi, zaraz po wyzwoleniu w 1945 roku zapisał się do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych na kierunek elektryczny, najlepszej w Polsce technicznej szkoły średniej. Następnie ukończył dwuletnie liceum ogólnokształcące i studia na Politechnice Śląskiej uwieńczone dyplomem magistra inżyniera elektryka.
W roku 1954, jeszcze jako student, podejmuje pracę w gliwickim M6 – późniejszych Zakładach Remontowych Maszyn Elektrycznych. W 1960 roku Zakład otrzymał nową siedzibę przy ul. Jana Śliwki w Gliwicach, a młody inżynier Tadeusz Musialski objął w nim funkcje dyrektora technicznego. Zakład specjalizował się w remontach maszyn elektrycznych dla energetyki. Budowa nowych elektrowni o coraz większej mocy bloków elektroenergetycznych stwarzała potrzebę zabezpieczenia ich serwisu i remontu. Zakład w Gliwicach nie był technicznie do tego przystosowany i nie miał warunków do rozwoju. Władze odpowiedzialne za polską elektroenergetykę podjęły decyzję budowy nowego zakładu, zlokalizowano go w Lublińcu. Do uruchomienie i prowadzenia tego zakładu zostali skierowani inżynierowie z Gliwic. Tadeusz Musialski 1 kwietnia 1969 roku został przeniesiony do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Remontowego Energetyki „Energoserwis” w Lublińcu na stanowisko dyrektora technicznego, a po kilku latach objął funkcję dyrektora naczelnego. Funkcję tę pełnił do roku 1990, to jest do czasu przejścia na emeryturę. Będąc na emeryturze podjął ponownie pracę w Zakładzie Remontowym Maszyn Elektrycznych, który zmienił nazwę na Zarmel Gliwice na stanowisku dyrektora technicznego, w którym pracował do czasu jego likwidacji w roku 2002. W Energoserwisie dyrektor Tadeusz Musialski był współautorem technologii serwisowania i remontów generatorów 120 MW i 200 MW, największych wówczas generatorów w polskich elektrowniach, technologię tę wdrażał i stale ją rozwijał. Dbał o rozwój Zakładu, zbudował odwirownię wirników turbogeneratorów (odwirowanie wirników przy pełnym ich wzbudzeniu). Rozbudował wydział generatorów i transformatorów, co stworzyło w następnych latach działalności firmy możliwości remontów, modernizacji i produkcji dużych generatorów, o mocy do 500 MW i transformatorów  do 500 MVA.
Był doskonałym fachowcem, podejmował się zadań trudnych w realizacji. Remontowane generatory i transformatory były wyprodukowane przez różnych producentów z całego świata. Do każdego remontu należało opracować indywidualną technologię. Był bardzo zaangażowany w rozwój współpracy z naukowcami z polskich uczelni technicznych i instytutów naukowych. Był inicjatorem rozpoczęcia organizacji przez Zakład konferencji Naukowo-Technicznych gromadzących inżynierów i ludzi nauki związanych z polską energetyką. Konferencje te są nadal organizowane w cyklu dwuletnim. Jeździł po elektrowniach, sprawdzał przebieg realizowanych prac, udzielał rad i wskazówek jak rozwiązać problem. Dla klientów zawsze miał czas, nigdy im nie odmawiał pomocy. Jego dużym osiągnięciem było wejście Zakładu Energoserwis z remontami generatorów na rynek międzynarodowy. Wygrywał kontrakty i prowadził remonty generatorów, którymi osobiście kierował: w Egipcie, Turcji, Jugosławii, Czechosłowacji i na Węgrzech. W ten sposób firma Energoserwis była w świecie znana z dobrej roboty. To okazało się bardzo ważne w czasie prywatyzacji i sprzedaży Zakładu w latach 90-tych.
Tadeusz był dobrym psychologiem, umiał ocenić predyspozycje i kwalifikacje kandydatów na brygadzistów i kierowników, a także pracowników zatrudnianych na inne odpowiedzialne stanowiska. Jednym z nich był obecny prezes i dyrektor EthosEnergy (obecna nazwa byłego Energoserwisu) Fryderyk Zębik. W połowie lat 70-tych Tadeusz Musialski otworzył Szkołę przyzakładową w której uczniowie, przyszli pracownicy Zakładu, nabywali kwalifikacje zawodowe.
Poznałem Tadeusza w latach 70-tych w Energoserwisie, miałem z nim częsty kontakt w latach 90-tych, gdy pracował w Zarmelu, był moim przyjacielem. Tym wspomnieniem żegnam Go w imieniu Jego przyjaciół i oddaję Mu cześć. Swoją zaangażowaną pracą, a szczególnie jej wynikami, Tadeusz zasłużył na naszą pamięć. To, że elektroenergetyka polska, w trudnych latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku, dobrze działała i mieliśmy w domach energię elektryczną bez przerw, jest także dużą zasługą mgr inż. Tadeusza Musialskiego byłego dyrektora Energoserwisu.
Tadeusz Musialski zmarł 7 grudnia 2016 r. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, a urna z prochami spoczęła na cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej.

Czytaj cały artykuł..

Tagi