Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP

XXVII Opolskie Dni Elektryki

W dniu 14 marca 2017 r. na terenie Politechniki Opolskiej odbyły się kolejne już XXVII Opolskie Dni Elektryki.
Ta coroczna impreza organizowana przez Zarząd Opolski SEP, Politechnikę Opolską ma na celu propagowanie zagadnień elektryki wśród młodzieży, społeczności lokalnej oraz instytucji i zakładów przemysłowych. Opolskie Dni Elektryki są również okazją dla młodzieży szkół średnich na zapoznanie się z możliwościami studiowania na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, który w tym dniu udostępnia zwiedzającym swoje laboratoria.
Tegoroczne obrady odbyły się po raz pierwszy na terenie nowego kampusu Politechniki przy ulicy Prószkowskiej, w którym swoje pomieszczenia mają Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Podobnie jak w latach poprzednich spotkanie poprowadził wiceprezes Zarządu Opolskiego Oddziału SEP prof. dr hab. inż. Ryszard Beniak, który przywitał serdecznie w nowej siedzibie wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników spotkania.
W tej części głos zabierali JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, prezes Zarządu Opolskiego SEP mgr inż. Leszek Kosiorek oraz w imieniu Zarządu Głównego SEP mgr inż. Krzysztof Kolonko.
W pierwszej części spotkania głos zabrał prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar (Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki), który w swojej prezentacji przedstawił ofertę kształcenia młodzieży na kierowanym przez siebie Wydziale. Oferta  studiowania  jest bardzo bogata. Młody człowiek może rozwijać swoje zainteresowania w  Instytucie Systemów Napędowych i Robotyki, Instytucie Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej, Instytucie Informatyki, Instytucie Automatyki i na Katedrze Elektrotechniki i Mechatroniki. Wydział ma do swojej dyspozycji bogato wyposażone laboratoria i sale wykładowe urządzone głównie dzięki Grantowi z Unii Europejskiej. Student ma również możliwość rozwoju w wielu kołach naukowych działających na terenie Politechniki w zależności od jego kierunku studiów i zainteresowań.
W ramach tegorocznych Opolskich Dni Elektryki wygłoszono kilka referatów naukowych. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, wygłosił referat główny pt. „Dlaczego inżynier powinien być humanistą?”. W swoim bardzo ciekawym wystąpieniu profesor przytaczał przykłady wielkich ludzi nauki, którzy byli również wielkimi ludźmi sztuki. Prelegent zauważył, że nie da się oddzielić nauk technicznych, ścisłych od sztuki. Obie te dyscypliny wzajemnie się przenikają, inspirując ludzi do działania w obu kierunkach.
Również w dzisiejszych czasach inżynier nie może się skupiać tylko na swojej dziedzinie, ale powinien być humanistą otwartym na świat sztuki.

Bardzo ciekawy referat zaprezentowali dr inż. Janusz Kołodziej, dr inż. Marcin Kowol i dr inż. Piotr Mynarek, którzy omówili „Nowoczesne metody projektowania maszyn elektrycznych”. W referacie omówiono m.in. sposoby projektowania silników elektrycznych przy pomocy nowoczesnych narzędzi komputerowych, w zależności od oczekiwanych parametrów układu napędowego.
Kolejny referat wygłosili Roman Kłopocki oraz Krzysztof Kozak z firmy ETI POLAM. Omówili zabezpieczenia specjalne i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych. Wobec rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce konieczny jest również rozwój układów zabezpieczeń tych instalacji od przeciążeń i przepięć. Nie jest to sprawa oczywista w związku z tym, że w tych układach występuje napięcie stałe oraz funkcjonują układy przekształtnikowe wymagające specjalnych szybkich zabezpieczeń wyłączających. W referacie przedstawiono sposoby doboru zabezpieczeń w zależności od konfiguracji układów fotowoltaicznych.

Kolejny referat wygłosił dr inż. Andrzej Przytulski, który przedstawił postacie słynnych uczonych, którzy przyczynili się do rozwoju elektrodynamiki na świecie. Prelegent omówił m.in. osiągnięcia Wiliama Gilberta, Otto von Guericke, Aleksandra Volta i wielu innych wielkich odkrywców i pionierów tej dziedziny nauki.

Następnie głos zabrał dr inż. Szczepan Paszkiel, który wygłosił referat nt. interfejsów mózg-komputer. W swoim wystąpieniu przedstawił światowe technologie w dziedzinie sterowania za pomocą mózgu ludzkiego różnymi procesami technologicznymi.

Na zakończenie ODE wystąpili laureaci Konkursu Prac Dyplomowych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej z roku 2016. Referat wygłosiła Anna Kolenda, którya przedstawiła swoją pracę dyplomową pt. „Projekt inteligentnego domu w oparciu o technologię AVR”. W ramach pracy autorka zaprojektowała oraz wykonała sterownik instalacji do kontroli i sterowania urządzeniami w domu jednorodzinnym, m.in. oświetleniem, roletami, temperaturą oraz wentylacją. Drugi referat wygłosił Patryk Szywalski, który zaprezentował pracę „Projekt i wykonanie autonomicznego systemu latającego”. Autor  wykonał bezzałogowy pojazd latający w konfiguracji z czterema silnikami.

Opolskie Dni Elektryki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Bardzo licznie stawili się studenci Politechniki oraz  młodzież szkół średnich województwa opolskiego. Wzięło w nich udział ponad 350 osób. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchiwali referatów, jak i z ciekawością zwiedzali obiekty Politechniki Opolskiej, które w tym dniu były otwarte dla wszystkich chętnych.
Swoje stoisko podczas ODE przygotowali również studenci zrzeszeni w międzynarodowej organizacji IEEE oraz członkowie Koła naukowego ELADYN, zachęcając młodzież szkół średnich do studiowania na Politechnice Opolskiej.
W holu Politechniki swoje produkty i możliwości wykonawcze zaprezentowały również firmy ETI POLAM oraz ­Elemont.

Tradycyjnie już wśród uczestników Opolskich Dni Elektryki rozlosowano atrakcyjne nagrody. W tym roku były to trzy tablety ufundowane przez Zarząd SEP.

Czytaj cały artykuł..

Tagi