SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne


W chwili, gdy piszę te słowa pozostało już zaledwie kilka dni do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP, który odbędzie się 22 czerwca 2017 roku w Warszawie. Głównym celem Zjazdu jest wprowadzenie zmian w Statucie SEP związanych i wynikających ze zmian prawa o stowarzyszeniach. Zjazd podejmie także uroczystą uchwałę na temat przygotowań do 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. A to już naprawdę niedługo, za niecałe dwa lata!

 

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Przekazujemy Wam kolejny, numer trzeci, „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Zapraszam do lektury. Numer otwiera I część artykułu prof. Tadeusza Glinki poświęconego analizie dynamiki silnika indukcyjnego po wyłączeniu i ponownym załączeniu napięcia. Dokończenie artykułu w kolejnym numerze Śląskich. Zagadnienia maszyn elektrycznych dotyczy także kolejny artykuł dr inż. Stanisława Gawrona z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL pt. „Wybrane, innowacyjne projekty maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi i ich praktyczne zastosowania”. Tekst tej ciekawej publikacji został przedrukowany w naszym dwumiesięczniku za zgodą autora i redaktora naczelnego kwartalnika „Maszyny elektryczne”.
W niniejszym numerze Śląskich rozpoczynamy druk cyklu artykułów dr hab. inż. Antoniego Sawickiego prof. Politechniki Częstochowskiej pod zbiorczym tytułem „Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie”. Pierwszy z nich nosi tytuł „Etos inżyniera w warunkach przemian gospodarczych i społecznych Europy”. Zachęcam do lektury wszystkich tych artykułów.
Okładkę czasopisma zdobi oficjalny plakat XVIII Międzynarodowego Kongresu UIE „Electrotechnologies  for Material Processing”. W środku numeru relacja z tej konferencji. Tematyka elektrotermii dominuje także w artykule prof. Mieczysława Heringa prezentującym sylwetkę swego Mistrza i poprzednika na stanowisku kierownika Katedry Elektrotermii Politechniki Warszawskiej prof. Tadeusza Schwartza, jednego z twórców Polskiego Narodowego Komitetu Elektrotermii.
Artykuły dr hab. inż. Stefana Gierlotki często pojawiają się na łamach Śląskich Wiadomości Elektrycznych. Tym razem autor pisze o historycznym aspekcie problemów elektryfikacji kopalń.
W numerze nie zabrakło, bo zabraknąć nie mogło stałych pozycji – kalendariów oddziałów SEP z Gliwic, Opola i Katowic. Kilka oddzielnych artykułów informuje o różnych formach działalności Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Nowy dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Katowicach mgr inż. Krzysztof Borkiewicz pisze o rekomendacjach SEP dla firm elektrycznych i energetycznych. Myślę, że lektura tego tekstu zachęci kolejne firmy z obszaru działania oddziałów SEP województw śląskiego i opolskiego do ubiegania się o tą prestiżową rekomendację. Kierowniczka Biura OZW SEP mgr Barbara Adamczewska przypomina styczniowe zebrania Zarządu OZW SEP w sosnowieckiej siedzibie Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych ­KOMEL. Podczas tego zebrania prof. Tadeusz Glinka przedstawił sylwetkę redaktora naczelnego ŚWE mgr inż. Iwo Cholewickiego, wieloletniego pracownika i dyrektora technicznego KOMELU. Tekst tego wystąpienia zamieszczamy w niniejszym numerze Śląskich.
Andrzej Czajkowski w swym Kąciku Śląskim pisze tym razem o nowym pomyśle zagospodarowania słynnej Hali Parkowej w Katowicach. Tytuł kącika brzmi: Siostra „strefy kultury” w Katowicach. Ciekawe czy i kiedy przedstawiony w Kąciku pomysł ulokowania tam Śląskiego Centrum Innowacji zostanie zrealizowany.
Szanowni, Drodzy Czytelnicy, kończąc, zachęcam gorąco do lektury naszego dwumiesięcznika.

 

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

 

Katowice, 15 czerwca 2017 roku

 

Tagi