Redakcja

HONOROWY REDAKTOR NACZELNY
mgr inż. Iwo Cholewicki
 

REDAKCJA
redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
sekretarz Redakcji: inż. Aleksy Kuźnik
redaktor językowy: mgr inż. Tomasz Kołakowski
redaktor statystyczny: mgr Anna Dudek
redaktor działu historycznego: dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. Pol. Opolskiej
redaktor tematyczny: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka prof. Pol. Śląskiej
redaktor tematyczny: mgr inż. Benon Soppa
redaktor „Kącika Śląskiego”: mgr inż. Andrzej Czajkowski
redaktor techniczny, strona www: mgr inż. Klaudia Piekarska

 

RADA PROGRAMOWA,
RECENZENCI ARTYKUŁÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień (przewodniczący),
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik,
mgr inż. Krzysztof Borkiewicz,
inż. Stanisław Cader,
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.,
mgr inż. Bogumił Dudek,
dr inż. Marek Gała,
dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka prof. Pol. Śląskiej,
dr hab. inż. Stefan Gierlotka,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka,
dr hab. inż. Bogusław Grzesik prof. Pol. Śląskiej,
dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. Pol. Opolskiej,
dr hab. inż. Kazimierz Jagieła prof. ATH,
prof. dr hab. inż. Krystyna Kamińska-Macek,
dr inż. Jan Kapinos,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński,
mgr inż. Marek Krupa,
dr inż. Marek Kurkowski,
prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik,
mgr inż. Wacław Łucyk,
prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina,
prof. dr hab. inż. Marian Pasko,
prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Popławski,
dr inż. Janusz Rak,

mgr inż. Krzysztof Sitkiewicz,
mgr inż. Henryk Spierewka,
mgr inż. Kazimierz Szypuła,
dr inż. Jerzy Trzeszczyński,
dr inż. Piotr Wojtas,
mgr inż. Mirosław Żbik.

 

WYDAWCA
Oddział Zagłębia Węglowego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, (II piętro, p. 36),
tel. 32 255 33 07, fax 32 255 25 03, e-mail: swe@sep.katowice.pl,  
strona internetowa: www.swe.sep.katowice.pl, www.sep.katowice.pl,
NIP 634-00-19-160,
Konto bankowe: PKO BP SA Katowice 11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

DRUK I OPRAWA
AM Poligrafia Sp. z o.o.
40-750 Katowice, ul. Czeremchowa 10b,
ampoligrafia@gmail.com, tel. 603 077 326, NIP 954-274-08-38.