Redakcja

HONOROWY REDAKTOR NACZELNY
mgr inż. Iwo Cholewicki
 

REDAKCJA
redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
zastępca redaktora naczelnego: mgr inż. Andrzej Czajkowski
sekretarz redakcji: Teresa Machoń 
redaktor techniczny: mgr inż. Klaudia Piekarska

redaktorzy działowi:
Częstochowa – dr hab. inż. Antoni Sawicki
Gliwice – dr inż. Anna Piwowar
Opole – mgr inż. Benon Soppa
Biuro OZW SEP: mgr Anna Dudek, mgr Barbara Adamczewska, mgr Klaudia Pańczyk-Tytko

 

RADA PROGRAMOWA,
RECENZENCI ARTYKUŁÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień (przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
mgr inż. Krzysztof Borkiewicz 
dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. Politechniki Opolskiej
dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. Politechniki Bydgoskiej
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
mgr inż. Bogumił Dudek
dr inż. Marcin Fice
dr inż. Marek Gała
dr hab. inż. Stefan Gierlotka
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
dr inż. Andrzej Hachoł, prof. Politechniki  Wrocławskiej
dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. Politechniki Opolskiej
dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. ATH
prof. dr hab. Marian Kampik
prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
dr inż. Jan Kapinos
dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Politechniki Śląskiej
mgr inż. Tomasz Kołakowski
mgr inż. Leszek Kosiorek
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński 
dr inż. Artur Kozłowski, prof. EMAG
dr inż. Marek Kurkowski
prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik
mgr inż. Wacław Łucyk
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
mgr inż. Mariusz Saratowicz
dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH
dr inż. Marcin Szczygieł
mgr Aneta Szubert
dr inż. Jerzy Trzeszczyński
dr inż. Piotr Wojtas

 

WYDAWCA
Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, (II piętro, p. 36)
tel. 32 255 33 07, fax 32 255 25 03, e-mail: swe@sep.katowice.pl
strona internetowa: www.swe.sep.katowice.pl, www.sep.katowice.pl
NIP 634-00-19-160
Konto bankowe: PKO BP SA Katowice 11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

DRUK I OPRAWA
Mdruk – Mariusz Czajczyński 
mariusz@mdruk.com.pl, www.mdruk.com.pl