Zeszyt historyczny nr 3

ZESZYT HISTORYCZNY NR 3
 

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne Prezesa OZW SEP prof. Jerzego Barglik

Patroni roku – Jerzy Barglik

Ksiądz pijar Józef Herman Osiński jako nauczyciel kolegium w Wieluniu oraz badacz, pisarz i budowniczy piorunochronów w Częstochowie – Aleksander Gąsiorski

Patroni ulic, placów, rond i skwerów w Katowicach – Jerzy Barglik

Próba założenia organizacji techników i inżynierów elektryków w Częstochowie w grudniu 1918 roku – Aleksander Gąsiorski

Historia Ośrodka Rzeczoznawstwa OZW SEP – Krzysztof Borkiewicz

 

Istnieje możliwość kupna wersji elektronicznej Zeszytu Historycznego nr 2. Cena jednego e-egzemplarza to 10 zł.
Zapraszamy!