Zeszyt historyczny nr 4

ZESZYT HISTORYCZNY NR 4

PLACE, ULICE, RONDA I SKERY KATOWIC POŚWIĘCONE ELEKTRYKOM

 

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne Prezesa OZW SEP prof. Jerzego Barglika

VI Seminarium Historyczne
„Place, Ulice, Ronda i Skwery Katowic poświęcone elektrykom”

Jan Mikusiński i jego rachunek operatorowy dla elektryków – Aleksander Błaszczyk, Krzysztof Kluszczyński

Tadeusz ZARAŃSKI (1903-1977)
Elektryk w służbie braci górniczej – Stefan Gierlotka

Arkadiusz PUCHAŁA (1928-1974)
Tylko 46 lat życia i 19 lat profesjonalnej pracy naukowej – Jerzy Hickiewicz

Wilibald WINKLER
Człowiek, naukowiec, rektor, minister, wojewoda – Bolesław Pochopień

Jan Henryk OBRĄPALSKI (1881-1958)
Inżynier, organizator, twórca, naukowiec, patriota – Tomasz E. Kołakowski

Nikola Tesla i jego niezwykłe osiągnięcia – Dariusz Świsulski

Alessandro Volta (1745-1827)

 

Istnieje możliwość kupna wersji elektronicznej Zeszytu Historycznego nr 4. Cena jednego e-egzemplarza to 10 zł.
Zapraszamy!