Zeszyty historyczne

ZESZYT HISTORYCZNY NR 1
Krzysztof Borkiewicz
HISTORIA KOŁA SEP NR 2 PRZY TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ W BĘDZINIE

 

SPIS TREŚCI:
Słowo wstępne – Jerzy Barglik

Wprowadzenie
W mroku dziejów
Prekursorzy działalności stowarzyszeniowej
Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich
Okres międzywojenny
Okupacja niemiecka
Powstanie Koła Zakładowego SEP nr 2
Zakład Energetyczny Będzin
Przekształcenie w spółkę akcyjną
Konsolidacja
Tauron Dystrybucja S.A.
Działalność w KAE
Współudział Koła w organizacji KDE
Współzawodnictwo Kół
Współpraca pozioma Kół
Wycieczki techiczne i turystyczno-krajoznawcze
Inne formy działalności
Bieżąca działalność Koła


Istnieje możliwość kupna wersji papierowej Zeszytu Historycznego nr 1. Cena jednego egzemplarza to 30 zł.
Każdy zainteresowany może zamówić w Biurze OZW SEP potrzebną ilość egzemplarzy, które zostaną przesłane na wskazany adres Zamawiającego.
Zapraszamy!

 


 

ZESZYT HISTORYCZNY NR 2
Andrzej Czajkowski, Tomasz E. Kołakowski
ZARYS DZIEJÓW KOŁA ZAKŁADOWEGO SEP NR 1 (1952-2018)
Iwo Cholewicki
BIULETYNY INFORMACYJNE OZW SEP NR 1-5 (1994-1995)
 

SPIS TREŚCI:
Słowo wstępne Prezesa OZW SEP prof. Jerzego Barglika
Wstęp
Wprowadzenie
Rys historyczny Koła nr 1 w latach 1952-1989
Kalendarium działalności Koła nr 1 w latach 1990-2018
Udział członków Koła nr 1 w strukturach organizacyjnych i działalności OZW SEP oraz władz centralnych SEP
Piśmiennictwo
Załączniki
A.    Sprawozdanie Koła nr 1 za lata 1981-1983
B.    Sylwetki aktywnych członków Koła nr 1 Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
C.    Zarządy Koła SEP nr 1 w latach 1998-2022
D.    Członkowie Koła nr 1 OZW SEP odznaczeni godnością Zasłużonego Seniora SEP oraz Członka Honorowego SEP

Biuletyny Informacyjne Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (1994-1995)
   Biuletyn Informacyjny OZW SEP nr 1
   Biuletyn Informacyjny OZW SEP nr 2
   Biuletyn Informacyjny OZW SEP nr 3
   Biuletyn Informacyjny OZW SEP nr 4
   Biuletyn Informacyjny OZW SEP nr 5


Istnieje możliwość kupna wersji elektronicznej Zeszytu Historycznego nr 2. Cena jednego e-egzemplarza to 10 zł.
Zapraszamy!
 


 

Zbigniew Białkiewicz

Poczet dziekanów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 1945-2005

Materiały V Seminarium Historycznego OZW SEP „Pierwsze lata Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej”. 

 


 

Paweł Sowa

Dziekani Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej