UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA

Efekty fizyczne w ciele człowieka wywołane polem magnetycznym Ziemi

Streszczenie: Po odkryciu zjawiska indukcji elektromagnetycznej przez Faradaya w 1831 r. stało się jasne, że w przewodnikach poruszających się w polu magnetycznym indukowana jest siła elektromotoryczna. Jeżeli obwód jest zamknięty, to przepływa w nim również prąd. Ponieważ Ziemia ma swoje naturalne pole magnetyczne, to w poruszającym się ciele człowieka (mimo że nie jest on przewodnikiem pierwszej kategorii) również powinny przepływać prądy. Zjawisko to zostało przedstawione w poniższym opracowaniu, które jest skrótem wystąpienia autora na XXV jubileuszowych Opolskich Dniach Elektryki.

Więcej w numerze 6-2015 ŚWE

Tagi