Numer bieżący

Aktualne wydanie

20.06.2021

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

W ubiegłym roku ograniczenia pandemii spowodowały zmniejszenie liczby wydanych numerów „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” do czterech. W tym roku z zadowoleniem powracamy do regularnego trybu wydawania naszego dwumiesięcznika. Zapraszam do lektury numeru 3/2021. Na okładce informacja o XXIX konferencji naukowo-technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” organizowanej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Maszyn i Napędów Elektrycznych. Wewnątrz numeru i na tylnych okładkach fotoreportaż z inauguracji obchodów roku profesora Jerzego Skowrońskiego zorganizowanych we Wrocławiu w trybie hybrydowym. Mimo pandemii w uroczystości uczestniczyli osobiście, a nie za pośrednictwem łączy elektronicznych, szczególni goście zza oceanu: wnuk i prawnuk Profesora. 
 

Czytaj dalej..

Zobacz spis treści