MASZYNY ELEKTRYCZNE

Opracowanie algorytmu autonomicznego lotu dla bezzałogowego systemu latającego

Streszczenie: W artykule opisano bezzałogowy system latający z możliwością lotu autonomicznego na podstawie wcześniej ustalonej trajektorii. W celu realizacji tego zagadnienia zbadano dwa odbiorniki GPS oraz barometryczny czujnik wysokości. Na ich podstawie stworzono system nawigacji. Trajektoria lotu była generowana za pomocą napisanego programu w Matlabie. Opracowany algorytm autonomicznego lotu działa na zasadzie minimalizacji kąta pomiędzy wektorem idealnym (zmierzającym od urządzenia do punktu celu) a rzeczywistym wektorem przemieszczenia.

Więcej w numerze 3-2018 ŚWE

Tagi