NAUKI TECHNICZNE

Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie. Cz. VI. Wpływ postaw studentów politechnik na wartość dyplomów inżynierskich

Streszczenie: Poddano krytycznej ocenie obecną politykę upowszechnienia dyplomów inżynierskich i magisterskich. Scharakteryzowano wybrane negatywne postawy studentów wobec podjętych zobowiązań edukacyjnych. Skonfrontowano te postawy z działaniami i osiągnięciami niektórych kalekich twórców naukowych i technicznych. Oszacowano wpływ starzenia się wiedzy technicznej na postawy studentów politechnik w procesie jej zdobywania.

Więcej w numerze 6-2018 ŚWE

Tagi