ELEKTROENERGETYKA

Elektroenergetyka w Polsce 2019 ( z uwarunkowań zewnętrznych i wyników)

Streszczenie: W artykule przedstawiono obraz sytuacji polskiej elektroenergetyki w roku 2019. Stwierdzono iż, elektroenergetyka w Polsce jest przede wszystkim pod kosztowną presją polityki klimatyczno-energetycznej UE. Z rosnących cen uprawnień do emisji CO2 i coraz ostrzejszych wymagań norm środowiskowych. W artykule podano m.in.: udział sektora elektroenergetycznego w globalnych rynkach inwestycyjnych; wyniki elektroenergetyki na działalności energetycznej; ceny energii elektrycznej sprzedanej przez wytwórców i przez POSD ; koszt wytworzenia energii elektrycznej na węglu kamiennym i brunatnym; koszt energii elektrycznej sprzedanej dla węgla kamiennego i brunatnego.

Więcej w numerze 3-2019 ŚWE

Tagi