SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

    Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Mam przyjemność przedstawić Państwu kolejny numer „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”, a drugi przygotowany i opracowany przez autorów z Oddziału Opolskiego SEP. Ponieważ ukoronowaniem wszelkiej pracy i wysiłków są jubileusze to nadarza się okazja, aby również w niniejszym numerze pisma zaprezentować początki działalności stowarzyszeniowej elektryków na Śląsku Opolskim. Tak to już 70 lat od powstania Koła SEP na Ziemi Nyskiej. To już trzecie pokolenie techników i inżynierów działające w tradycji SEP, ujęte w ramy artykułu Kolegi Lecha Kotlińskiego. Nawiązując do wspomnień, ale tych bliższych naszym czasom, a tak ważnych dla regionu, nauki, przemysłu i SEP, to historia utworzenia przedsiębiorstwa Energotest-Diagnostyka przedstawiona przez pomysłodawców i współtwórców tego przedsięwzięcia. W tym duchu, nasz niestrudzony „historyk” Kolega Jerzy Hickiewicz, a także Przemysław Sadłowski i Piotr Rataj przybliżają nam sylwetki wielkich elektryków, a zarazem wielkich postaci mających wpływ na rozwój elektryki w Polsce i na świecie: Włodzimierza Krukowskiego oraz Romana Dzieślewskiego.
Ale działalność naszego Oddziału SEP to nie tylko historia. To teraźniejszość i przyszłość, a tą stanowi młodzież. Właśnie z myślą o nich odbyły się kolejne, już XXVI Opolskie Dni Elektryki, w których uczestniczyło ponad 300 osób, w większości młodych, w tym uczniów i studentów. Nieocenionym współorganizatorem i animatorem przebiegu tej imprezy jest Kolega Ryszard Beniak. W ramach tych dni przedstawiono dwa referaty będące prezentacjami prac dyplomowych, które zostały wyróżnione w tradycyjnie już przeprowadzanym wspólnie przez Oddział Opolski SEP i Politechnikę Opolską Konkursie Prac Dyplomowych absolwentów Politechniki Opolskiej.
Ważnym wydarzeniem była również Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle, z której relację przedstawił nasz Kolega Rafał Kurzywilk, współorganizator Konferencji, prezes Koła SEP przy Elektrowni Opole. W artykule znajdziecie Państwo wśród prelegentów kilku naszych Kolegów z Oddziału Opolskiego SEP.
I wreszcie wydarzenie, którego zarzewie powstało podczas bytności prezesa ZG SEP Piotra ­Szymczaka na Opolskich Dniach Elektryki i było przygotowywane, aż do finału, czyli do podpisania Ramowej Umowy współpracy pomiędzy Zarządem Głównym SEP a opolskimi uczelniami: Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim. Ponieważ o tak doniosłym wydarzeniu dla SEP nie da się w dwu słowach to zapraszam do lektury znakomicie przygotowanej relacji przez naszego dziennikarza, Kolegę Benona Soppę.
Na koniec chciałbym zaprosić do artykułu Kolegi Jerzego Hickiewicza przedstawiającego sylwetkę Profesora Antoniego Mariana Plamitzera, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń elektryków, w tym także mojej osoby. Postać niezwykle ważna dla naszego opolskiego środowiska, godna większego uhonorowania, ale o tym pewnie w następnym numerze redagowanym przez nasz Oddział SEP.
Szanowni czytelnicy w imieniu swoim i Kolegów z Naszego Oddziału Opolskiego SEP serdecznie zapraszam do lektury niniejszego wydania „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”.

Prezes Oddziału Opolskiego SEP
Leszek Kosiorek

 

Opole, czerwiec 2016 roku

Tagi