Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP

XXVI Opolskie Dni Elektryki

Streszczenie: W artykule przedstawiono relację z Opolskich Dni Elektryki, cyklicznej imprezy organizowanej pod patronatem opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich na terenie Politechniki Opolskiej. Jak co roku referaty przedstawione podczas spotkania były okazją do przybliżenia zagadnień związanych z elektryką licznie zgromadzonej młodzieży oraz przedstawicielom społeczności lokalnej. W tym roku ta cykliczna impreza była również okazją do uhonorowania wielu pracowników naukowych Politechniki okolicznościowymi odznaczeniami i medalami.


W dniu 1 marca 2016 r. w auli Politechniki Opolskiej odbyły się kolejne już Opolskie Dni Elektryki. Impreza organizowana przez Zarząd Opolski SEP oraz Politechnikę Opolską odbyła się w tym roku już po raz 26 i ma na celu propagowanie zagadnień ogólnie rozumianej elektryki wśród młodzieży, społeczności lokalnej oraz przedstawicieli przemysłu i nauki.   Obradom przewodniczył, podobnie jak w latach poprzednich, w-ce prezes Zarządu Oddziału SEP prof. dr inż. Ryszard Beniak, który przywitał zaproszonych gości oraz uczestników spotkania. W tej części głos zabierali z ramienia Politechniki Opolskiej  JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, prezes Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotr Szymczak, w-ce wojewoda opolski pani Violetta Porowska, Senator RP Piotr Wach, prezes Zarządu Opolskiego SEP mgr inż. Leszek Kosiorek oraz w imieniu Oddziału Zagłębia Węglowego SEP członek Zarządu pani Teresa Machoń.
W pierwszej części spotkania wręczono okolicznościowe odznaczenia i medale, m.in. prof. dr hab. inż. Ryszard ­Beniak otrzymał Złotą Honorową Odznakę NOT, mgr inż. ­Leszek Kosiorek otrzymał Szafirową Odznakę Honorową SEP, prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn i prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec otrzymali Złotą Honorową ­Odznakę SEP, dr inż. Jacek Korniak otrzymał Srebrną Honorową Odznakę SEP. Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego otrzymała prof. dr hab. inż.  Krystyna Macek-Kamińska, inż. Andrzej Lewacki oraz Koło SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej. Medal im. prof. Jana Obrąbalskiego otrzymali:
dr inż. ­Barbara ­Grochowicz, prof. dr hab. inż. Zdzisław ­Kabza, dr inż. ­Arkadiusz Gardecki oraz dr hab. inż. ­Andrzej ­Waindok. Prezes Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotr ­Szymczak wręczył również pamiątkową statuetkę Kołu SEP przy Politechnice Opolskiej.
Wręczono również dyplom dla dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu Dariusza Dobrowolskiego za długoletnią współpracę z Politechniką Opolską.
Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn (dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej), który przedstawił ofertę edukacyjną i aktualne możliwości studiowania na swoim wydziale, który stale się rozwija i dzięki grantowi przeniósł się do nowego kampusu Politechniki.

W ramach Opolskich Dni Elektryki wygłoszono kilka interesujących referatów.  Prof. dr hab. Jan Popczyk wspólnie z dr. inż. Marcinem Fise oraz dr. inż. Robertem Wójcickim (Politechnika Śląska) przedstawili referat pt. „Cywilizacyjna przebudowa energetyki: zawiłości drogi do energetyki prosumenckiej z Internetem Rzeczy w tendencji”, w którym omówił zagadnienia związane ze zmianami rynku energii. Przedstawił perspektywy „nowej” energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, na rozwój której wydaje się olbrzymie fundusze na całym świecie. Wraz z tymi zmianami zachodzi również zmiana myślenia wśród konsumentów energii, którzy stają się świadomymi odbiorcami, ale i producentami energii elektrycznej (fotowoltaika, energia wiatrowa), i którzy zaczynają dopasowywać swoje potrzeby energetyczne do dobowych  zmian cen dzięki systemom sterowania odbiornikami energii.
Kolejnymi prelegentami byli: dr inż. Małgorzata Zygarlicka oraz dr inż. Sławomir Pluta (Politechnika Opolska), którzy wygłosili referat pt. „Elektronika przemysłowa – nowy kierunek kształcenia na Politechnice Opolskiej jako odpowiedź za zapotrzebowanie przedsiębiorców”. Omówili, jak przemysł wymusił powstanie tego kierunku na uczelni i jakie są perspektywy dla młodych ludzi po jego ukończeniu.
Następnie głos zabrali Krzysztof Słota (Enspol) oraz Karol Szymanek (Energy Composites), którzy przedstawili referat na temat „Linii serwisowych SN z wykorzystaniem żerdzi kompozytowych”, dzięki którym można bez dużych przerw w dostawach energii prowadzić remonty linii średniego napięcia lub w szybki sposób zapewnić dostawę energii w czasie awarii sieci. Służą temu gotowe zestawy składające się z kilkuset metrowych odcinków kablowych z odpowiednimi przyłączami, dzięki którym można wykonać bardzo szybko obejścia uszkodzonych lub też remontowanych odcinków sieci. Specjalna technologia pozwala wykonać takie linie serwisowe w każdym nawet trudno dostępnym terenie przy pomocy demontowalnych lekkich słupów kompozytowych, które mogą być na wyposażeniu każdego zakładu energetycznego.
Kolejny ciekawy referat wygłosił prof. dr hab. Jerzy Hickiewicz, który przedstawił historię elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego w Polsce w prelekcji „100-lecie współczesnej Politechniki Warszawskiej – początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego w Polsce”.
Na zakończenie ODE wystąpił  laureat Konkursu Prac Dyplomowych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej z roku 2015 Sławomir Szymocha, który przedstawił swoją pracę dyplomową pt. „Autonomiczny system zarządzania szklarnią” – napisana pod kierunkiem promotora prof. Tomczewskiego.
Opolskie Dni Elektryki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Bardzo licznie stawili się studenci Politechniki oraz młodzież szkół średnich województwa opolskiego. Wzięło w nich udział ponad 300 osób. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchiwali referatów, jak i z ciekawością zwiedzali obiekty Politechniki Opolskiej, które w tym dniu były otwarte dla wszystkich chętnych.

Czytaj cały artykuł..

Tagi