UKŁADY STEROWANIA

System sterowania maszyny przełączalnej reluktancyjnej na bazie układu FPGA

Streszczenie: W artykule przedstawiono sterownik przeznaczony do sterowania przełączalnymi maszynami reluktancyjnymi (SRM). System sterowania został zaprojektowany w układzie programowalnym FPGA z rodziny Artix-7 oraz zaimplementowany w module prototypowym Nexys 4 DDR firmy Digilent. Opracowany układ pozwala na sterowanie maszynami posiadającymi od 2 do 6 pasm z rozdzielczością kątową wyznaczania położenia wirnika do 0,25°, przy wykorzystaniu enkodera inkrementalnego o rozdzielczości 360 imp./obr. System wyposażono w interfejs użytkownika posiadający wyświetlacz LCD i klawiaturę czteroprzyciskową. Interfejs ten umożliwia programowanie parametrów zasilania oraz sterowanie pracą maszyny. Dodatkowo podstawowe parametry pracy, takie jak prędkość obrotowa wirnika, wartość napięcia zasilania oraz prądów pasm wyświetlane są na 8 wyświetlaczach siedmiosegmentowych.

Więcej w numerze 4-2019 ŚWE

Tagi