MASZYNY ELEKTRYCZNE

Metody badań izolacji głównej maszyn elektrycznych

Streszczenie: Wykorzystywanie maszyn elektrycznych w układach napędowych, pociąga za sobą konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów oraz pomiarów diagnostycznych. Ma to na celu zapewnienie bezawaryjnej pracy oraz wykrycie wad mających bezpośredni wpływ na czas eksploatacji maszyny. Układy izolacyjne uzwojeń maszyn elektrycznych pracują w bardzo trudnych warunkach. Niezawodność ich pracy jest zatem uzależniona od procesów degradacji układu izolacyjnego jakim podlega on w czasie eksploatacji. Badania układów izolacyjnych prowadzą do określenia wskaźników diagnostycznych opisujących stopień zużycia izolacji. Istnieją metody oparte na pomiarach napięciem stałym i napięciem przemiennym. Działania te stanowią podstawowe cele prac w dziedzinie diagnostyki wysokonapięciowej.

Więcej w numerze 5-2019 ŚWE

Tagi