Z NASZYCH POLITECHNIK

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w obliczu reformy szkolnictwa wyższego

Streszczenie: Artykuł opisuje zmiany wprowadzone przez przepisy ustawy z 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” na przykładzie działalności Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Zmiany dotyczą struktury organizacyjnej Wydziału, jego działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.

Więcej w numerze 5-2019 ŚWE

Tagi