SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Rok jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich dobiega powoli końca. Uroczystości jubileuszowe odbyły się nie tylko w Warszawie na szczeblu centralnym Zarządu Głównego SEP i Oddziału Warszawskiego SEP, czy w oddziałach założycielskich SEP w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu, ale także we wszystkich miejscach, gdzie działają jednostki organizacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Odbyły się także uroczystości jubileuszowe SEP poza granicami kraju: we Lwowie i w Wilnie. Bieżący, ostatni w tym roku numer szósty dwumiesięcznika „Śląskie Wiadomości Elektryczne” rozpoczyna się od obszernego, bogato ilustrowanego artykułu o obchodach stulecia Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Autorką artykułu jest kierowniczka Biura OZW SEP mgr Barbara Adamczewska. Kolejny artykuł części jubileuszowej dwumiesięcznika jest autorstwa mgr. inż. Benona Soppy z Oddziału Opolskiego SEP. W artykule podsumowano spotkanie z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz 70-lecia Oddziału Opolskiego SEP odbyte w dniu 17 października 2019 roku. Zachęcam gorąco do zapoznania się z oboma artykułami.
Część naukowo-techniczną czasopisma otwiera artykuł Członka Honorowego SEP prof. Franciszka Mosińskiego pt. „Zależność wytrzymałości elektrycznej od biegunowości napięcia (dlaczego minus, a nie plus)”. Artykuł jest przedrukiem z numeru 3/2019 „Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP”. W kolejnym artykule części naukowo-technicznej ŚWE przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP, Członek Honorowy SEP mgr inż. Bogumił Dudek stawia stanowczą tezę o konieczności weryfikacji pracy komisji kwalifikacyjnych: od sprawdzania wiedzy do predyspozycji zawodowych. II część tego artykułu zostanie opublikowana w nr 1/2020 „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. „Wymogi prawa w zakresie dopuszczania do sprzedaży i użytkowania przyrządów pomiarowych” to tytuł artykułu opracowanego przez autorów z Katedry Metrologii, Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej: dr. inż. Bogusława Kasperczyka i mgr. inż. Wacława Groszewskiego. Zachęcam do zapoznania się z tekstem tych trzech, ciekawych artykułów.
Zainteresowaniem Czytelników „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” cieszy się cykl artykułów prof. Antoniego Sawickiego z Politechniki Częstochowskiej poświęcony etosowi inżyniera we współczesnym świecie. W bieżącym numerze dwumiesięcznika prezentujemy już ósmy artykuł tej serii, tym razem poświęcony wpływowi wybranych aspektów kulturowych na etos inżyniera. Zupełnie inny charakter ma artykuł dr hab. inż. Stefana Gierlotki będący kolejną, ciekawą relacją z jednej z Jego podróży. Tytuł artykułu brzmi atrakcyjnie: „Namibia – energetyka i diamenty”. W Kąciku Śląskim mgr inż. Andrzej Czajkowski pisze tym razem o słynnym katowickim „drapaczu chmur” i otaczających go willach.
W bieżącym jubileuszowym numerze ŚWE niestety nie zabrakło treści smutnych. Publikujemy wspomnienia o zmarłych w tym roku: Leszku Skrzypku i Gustawie Muzyku. Pozostaną w naszej, wdzięcznej pamięci!
Zachęcam uprzejmie do zapoznania się ze wszystkimi artykułami zamieszczonymi w bieżącym numerze Śląskich. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkich Czytelnikom ŚWE najserdeczniejsze życzenia. Życzę wszelkiej pomyślności w 2020 roku, roku inaugurującym drugie stulecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

  Katowice, 1 grudnia 2019 roku

Tagi