TECHNIKA POMIAROWA

Wymogi prawa w zakresie dopuszczania do sprzedaży i użytkowania przyrządów pomiarowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasady dopuszczania do sprzedaży i użytkowania przyrządów pomiarowych w oparciu o przepisy wynikające z przyjęcia przez Polskę dyrektyw technicznych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, określone w ustawie Prawo o miarach oraz zamieszczone w rozporządzeniach związanych z tymi dokumentami. Wskazano różne ścieżki wymaganych procedur badań, wynikające z konstrukcji i przeznaczenia przyrządów.

Więcej w numerze 6-2019 ŚWE

Tagi