NAUKI TECHNICZNE

Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie. Cz. VIII. Wpływ wybranych aspektów kulturowych na etos inżyniera

Streszczenie: Przedstawiono pozytywne i negatywne skutki upowszechniania szerokich horyzontów wiedzy wśród absolwentów politechnik. Przeanalizowano wpływ różnego traktowania rynku pracy przez media, polityków, urzędników, szkoły i uczelnie na niekompatybilność dyplomów z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców. Podkreślono bardzo aktualną potrzebę wzmocnienia etosu wiedzy inżynierskiej, która powinna być dostępna, wysoka, aktualna i użyteczna, a przez to bardzo wartościowa. Poddano krytycznej ocenie system masowego upowszechnienia dyplomów inżynierskich i uprawnień technicznych. Scharakteryzowano często niewystarczające zaangażowanie samorządów w rozwijanie kultury technicznej mieszkańców, która w znacznym stopniu wpływa na edukację techniczną i rozwój gospodarczy regionów. Wskazano na pozytywne i negatywne sposoby działań i uzyskiwane efekty wynikające z solidarności i rywalizacji zawodowej inżynierów.

Więcej w numerze 6-2019 ŚWE

Tagi