SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy Państwu do lektury szczególny, podwójny numer „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” wydany w okresie, gdy przedmiotem troski wszystkich nas jest przede wszystkim skuteczna walka z pandemią. Nie można zatem dziwić się, że numer otwiera artykuł poświęcony jednemu z wielu różnorodnych działań Politechniki Śląskiej mających na celu wspomaganie służby zdrowia. Trójka autorów reprezentująca dwa wydziały największej śląskiej uczelni technciznej: Inżynierii Materiałowej (dr ­Tomasz Stenzel i prof. Albert Smalcerz) i Elektryczny (dr Maciej Sajkowski) pisze o wytwarzaniu przyłbic ochronnych metodą druku 3D. Zachęcam do przeczytania tego artykułu oraz do zajrzenia na strony internetowe Politechniki, gdzie jest szersza, aktualna informacja o projektach badawczych realizowanych na uczelni.
W dziale naukowo-technicznym naszego dwumiesięcznika znalazły się ponadto trzy inne artykuły. Dwa z nich autorstwa pracowników naukowych Głównego Instytutu Górnictwa dotyczą zagadnień elektrostatyki. Przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP dr Przemysław Kędzierski pisze o zagrożeniach wyładowaniami elektrostatycznymi. Dr Zbigniew Motyka omawia badania laboratoryjne parametrów elektrostatycznych dwóch modeli paneli fotowoltaicznych. Zapraszam do lektury obu artykułów.
W kolejnym artykule naukowo-technicznym dr Jerzy Trzeszczyński omawia kwestię perspektyw eksploatacji bloków 200 MW w polskich elektrowniach. Artykuł stanowi pisemną wersję referatu wygłoszonego podczas seminarium „Energetyka wczoraj i dziś”. O tym seminarium związanym bezpośrednio z jubileuszem Członka Honorowego SEP Tomasza Kołakowskiego piszę w oddzielnym artykule zamieszczonym w niniejszym numerze ŚWE. Do jubileuszu Tomasza Kołakowskiego nawiązuje też Członek Honorowy SEP Bogumił Dudek w swojej laudacji opowiadającej o słynnych „wstępniakach” do kolejnych numerów „Energetyki”.
Na łamach dwumiesięcznika publikujemy kolejny, już dziewiąty z serii artykuł dyskusyjny autorstwa dr. hab. Antoniego Sawickiego z cyklu „Etos Inżyniera we Współczesnym Społeczeństwie”. Tym razem przedmiotem rozważań Autora jest znacząca rola kobiet w rozwoju współczesnej nauki i techniki. Dr hab. Stefan Gierlotka w swoim kolejnym artykule dotyczącym historii elektryki tym razem pisze o początkach elektryfikacji kopalń.
Wielu Czytelników ŚWE rozpoczyna lekturę czasopisma od Kącika Śląskiego. W 112. odcinku Kącika Andrzej Czajkowski pisze o Muzeum Pawła Stellera będącym oddziałem Muzeum Historii Katowic. Zachęcam do przeczytania Kącika i do odwiedzenia muzeum. Bieżący numer Śląskich uzupełniają: relacja prof. Jerzego Hickiewicza i dr. Piotra Rataja z konferencji „Wyższa szkoła techniczna w Europie Środkowej i Wschodniej: geneza, teraźniejszość i perspektywy rozwoju” odbytej jesienią ubiegłego roku w Politechnice Lwowskiej oraz kalendaria oddziałów SEP z Katowic i Opola.

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!
Zachęcając do lektury ŚWE uprzejmie zapraszam i zachęcam do nadsyłania na adres Redakcji uwag i opinii na temat zamieszczonych artykułów. Zachęcam do wybrania w swojej przeglądarce internetowej adresu www.swe.sep.katowice.pl i zajrzenia na własną stronę internetową „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”.  

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 


Katowice, 3 czerwca 2020 roku

Tagi