INFORMATYKA

Wytwarzanie przyłbic ochronnych metodą druku 3D

Streszczenie: W obliczu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek pracowników naukowych i sfery biznesu na rzecz zrozumienia mechanizmu działania COVID-19. Politechnika Śląska, wychodząc naprzeciw potrzebie szybkiego, wspólnego działania naukowców w walce z pandemią, uruchomiła dodatkowe możliwości w postaci programu „Politechnika przeciw epidemii”. Wielu pracowników, doktorantów i studentów włączyło się w działania na rzecz pomocy w zwalczaniu wirusa COVID-19.

Więcej w numerze 2-3/2020 ŚWE

Tagi