ELEKTROSTATYKA

OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ. Część 2. Uziemienia elektrostatyczne

Streszczenie: Każdy materiał, niezależnie od jego właściwości, gdy jest odizolowany, gromadzi ładunki elektryczności statycznej. Stosowanie materiałów antystatycznych ma sens tylko wtedy, gdy umożliwia się im właściwe i bezpieczne odprowadzenie do ziemi zgromadzonego ładunku. W publikacji określono warunki, w których stosowanie materiałów jest bezpieczne z punktu widzenia ochrony przed elektrycznością statyczną. Wyrób uznawany jest za niegromadzący ładunków elektrostatycznych, jeżeli posiada odpowiednie parametry rezystancyjne w celu rozproszenia ładunku elektrostatycznego i posiada uziemienie elektrostatyczne dla odprowadzenia zgromadzonego na nim ładunku. Wnioski na temat przewidywanego zachowania się ładunków elektrostatycznych na materiałach opisano w publikacji.

Więcej w numerze 4/2020 ŚWE

Tagi