UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA

I Zjazd Elektrotechników Polskich w dniach 7-9 czerwca 1919 roku w Warszawie. Utworzenie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich

Streszczenie: Artykuł prezentuje historię udziału polskich elektrotechników w zjazdach techników przed odzyskaniem niepodległości, a także okoliczności zwołania, przebieg i sformułowane wnioski na I Zjeździe Elektrotechników Polskich, odbytym w dniach 7-9 czerwca 1919 roku w Warszawie. Przedstawiono próby utworzenia organizacji łączącej wszystkich polskich elektrotechników i proces powołania Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich na I Zjeździe Elektrotechników Polskich.

Więcej w numerze 4/2020 ŚWE

Tagi