ELEKTROENERGETYKA

Kaskady cewek sprzężonych magnetycznie – właściwości, projektowanie, przykłady

Streszczenie: Artykuł prezentuje wybraną problematykę bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej na względnie duże odległości, czyli odległości przekraczające średnice cewek biorących udział w przesyle. Tego typu przesył realizowany jest za pomocą kaskad cewek sprzężonych magnetycznie, w których wykorzystuje się dodatkowe cewki pośredniczące umieszczone pomiędzy cewką wejściową (zasilaną) i wyjściową (odbiorczą). W artykule scharakteryzowano ogólne właściwości kaskad cewek, zaprezentowano metodę ich projektowania oraz kilka przykładów projektowych. Prezentowana metoda projektowania bazuje na metodzie optymalizacji 3C, zapewniając maksymalizację sprawności przesyłu poprzez właściwy dobór reaktancji cewek oraz trzech grup reaktancji kondensatorów rezonansowych dołączanych do cewek. Metoda projektowania została zweryfikowana eksperymentalnie.

Więcej w numerze 5-6/2020 ŚWE

Tagi