ELEKTROENERGETYKA

Elektroenergetyka w Polsce 2021 – wybrane z wyzwań i wstępnych wyników minionego roku

Streszczenie: W artykule omówiono wyzwania stojące przed sektorem elektroenergetycznym w najbliższej przyszłości. Analizę poparto wynikami ekonomiczno-gospodarczymi, a także nastrojami społecznymi ubiegłego roku. Nie bez znaczenia była trwająca pandemia Covid-19, która  spowodowała w sektorze energetycznym więcej zakłóceń niż jakiekolwiek inne wydarzenie pośród wielu. Przedstawiono również wyzwania stojące przed polityką energetyczną na najbliższe 30 lat.

Więcej w numerze 1/2021 ŚWE

Tagi