ELEKTROENERGETYKA

Elektroenergetyka w Polsce 2021 – wybrane z wyzwań i wyników

Streszczenie: Dzień dzisiejszy elektroenergetyki w Polsce 2021 r. wyznaczają przede wszystkim ograniczenia związane z pandemią COVID-19. W artykule omówiono wyzwania stojące przed sektorem elektroenergetycznym w najbliższej przyszłości. Analizę poparto wynikami ekonomiczno-gospodarczymi. Zwrócono uwagę na zmieniającą się wielkość produkcji energii elektrycznej i rosnące na nią zapotrzebowanie. Dokonano porównania emisji CO2 ze względu na użyte paliwo oraz odniesiono się do projektu Polityki Energetycznej Polski 2040. 

Więcej w numerze 3/2021 ŚWE

Tagi