INFORMATYKA

Rozwój metod i technologii zabezpieczenia sieci i urządzeń teleinformatycznych szansą na wzrost cyberbezpieczeństwa

Streszczenie: W artykule skoncentrowano się na określeniu przedmiotu i zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wybranych zagadnień, charakteryzujących podstawowe cyberzagrożenia i stosowane metody prowadzenia cyberataków oraz sposoby wykorzystane dla przeciwdziałania im. Omówiono podstawowe uregulowania prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa i dokumenty strategiczne obowiązujące w Polsce w tej tematyce. Scharakteryzowano zapotrzebowanie polskiego rynku na produkty i usługi cyberbezpieczeństwa oraz prognozowane kierunki, a także perspektywy rozwoju tego rynku w najbliższych latach. Określono te czynniki potencjału województwa śląskiego, które mogą być korzystne dla rozwoju produktów i usług cyberbezpieczeństwa.
 

Więcej w numerze 4/2021 ŚWE

Tagi