SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Zapraszam do lektury numeru 4/2017 dwumiesięcznika Śląskie Wiadomości Elektryczne. Numer ten ma, moim zdaniem, charakter dość szczególny. Okładkę czasopisma zdobi fotografia w bardzo sugestywny sposób pokazująca zmiany jakie zaszły w Elektrowni Łaziska w ciągu 100 lat jej istnienia. O Elektrowni Jubilatce piszemy w dwóch artykułach zamieszczonych na pierwszych stronach czasopisma. Pierwszy z tych artykułów zatytułowany „100 lat Elektrowni Łaziska – najważniejsze wydarzenia" stanowi interesujące spojrzenie na historię elektroenergetyki w pigułce, w tym miejscu województwa śląskiego. Budowę elektrowni w Łaziskach rozpoczęto w 1917 roku z inicjatywy księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV ­Hochberga. Przed mającą 100 lat elektrownią stoją obecnie nowe wyzwania. Bloki energetyczne Elektrowni Łaziska stanowią obecnie swoiste laboratorium dla nowych technologii. Wiele przykładów prac badawczych i rozwojowych realizowanych w elektrowni można znaleźć w artykule pt. „Elektrownia Łaziska wielkim laboratorium". Zachęcam do lektury obydwu artykułów. Zachęcam także do zapoznania się z artykułem omawiającym działalność Koła SEP nr 4 przy Elektrowni Łaziska. Koło to jest znacznie młodsze od samej elektrowni – powstało w 1953 roku. To miłe, że w roku jubileuszu elektrowni Koło osiągnęło ogromny sukces zwyciężając w ogólnopolskim Konkursie na najaktywniejsze koło SEP w grupie kół największych. Gratuluję!
W bieżącym numerze Śląskich kontynuujemy publikację artykułów, których pierwszą część zamieściliśmy w poprzednim numerze naszego dwumiesięcznika. Prof. Tadeusz Glinka, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL przedstawia II część artykułu pt. „Dynamika silnika indukcyjnego po wyłączeniu i ponownym załączeniu napięcia". Autor kieruje swój artykuł do inżynierów zajmujących się problematyką eksploatacji silników indukcyjnych. Także artykuł dr hab. inż. Antoniego Sawickiego, prof. Politechniki Częstochowskiej stanowi kontynuację tematyki z poprzedniego numeru Śląskich. Autor pisze tym razem o wpływie przemian historycznych na promowanie etosu inżyniera.
Mgr inż. Bogumił Dudek, przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP omawia nowoczesne metody utrzymywania sieci elektrycznych dystrybucyjnych i przesyłowych pod napięciem. Artykuł stanowi podsumowanie dyskusji przeprowadzonych na ten temat podczas międzynarodowej konferencji ICOLIM odbytej w maju 2017 roku we francuskim Strasburgu. W numerze także relacje z konferencji krajowych organizowanych przez Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej (SPETO) oraz przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL (konferencja maszynowa). Innej tematyki dotyczy artykuł dr. hab. inż. Stefana Gierlotki. Autor znany z pasji podróżniczej tym razem przybliża Czytelnikom ŚWE funkcjonowanie systemu energetycznego w odległym Chile. Zachęcam do lektury tych czterech artykułów.
Praktycznie w każdym numerze Śląskich można przeczytać artykuł autorstwa prof. Jerzego Hickiewicza. Nie inaczej jest w bieżącym numerze ŚWE. Profesor wspólnie z prezesem Oddziału Rzeszowskiego SEP mgr. inż. Bolesławem Pałacem piszą o 125-leciu jubileuszu Lwowskiej Szkoły Elektrycznej. Publikujemy także tekst pt. „Profesor Włodzimierz Krukowski. Eksperyment decydującym sprawdzianem teorii" opracowany przez Profesora wspólnie z prezesem Oddziału Radomskiego SEP mgr. inż. Wiesławem Michalskim. W czerwcu 2017 roku prof. Jerzy Hickiewicz obchodził jubileusz 85-lecia urodzin. Serdeczne gratulacje. Ad Multos Annos Drogi Jubilacie!
Mgr inż. Andrzej Czajkowski, autor Kącika Śląskiego stara się, aby tematyka Jego działu dotyczyła zagadnień aktualnych. Tytuł Kącika „Tarnogórskie bogactwa na liście UNESCO" mówi wszystko o jego zawartości. Autor pisze o zabytkowej kopalni ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach wpisanej obecnie na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  
Szanowni, Drodzy Czytelnicy Zapraszam i zachęcam do lektury wszystkich artykułów opublikowanych w bieżącym numerze Śląskich Wiadomości Elektrycznych.

 

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

 

Katowice, 19 lipca 2017 roku

Tagi