SŁOWO WSTĘPNE

Jerzy Barglik
Słowo wstępne Więcej

100 LAT ELEKTROWNI ŁAZISKA


100 LAT ELEKTROWNI ŁAZISKA Najważniejsze wydarzenia Pdf

Janusz Tchórz
ELEKTROWNIA ŁAZISKA WIELKIM LABORATORIUM Więcej


Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 4 przy Elektrowni Łaziska Pdf

MASZYNY ELEKTRYCZNE

Tadeusz Glinka
Dynamika silnika indukcyjnego po wyłączeniu i ponownym załączeniu napięcia. Cz. II Więcej

NAUKI TECHNICZNE

Antoni Sawicki
Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie Więcej

BEZPIECZEŃSTWO W ELEKTRYCE

Bogumił Dudek
Nowoczesne utrzymanie sieci pod napięciem na europejskiej konferencji ICOLIM’2017 w Strasburgu Więcej

ENERGETYKA

Stefan Gierlotka
System energetyczny w Chile Więcej

JUBILEUSZE

Jerzy Hickiewicz, Bolesław Pałac
Refleksje z uroczystości 125-lecia Lwowskiej Szkoły Elektrotechniki Więcej

PATRONI ROKU

Jerzy Barglik
Patroni Roku Pdf

Jerzy Hickiewicz, Wiesław Michalski
Profesor WŁODZIMIERZ KRUKOWSKI „Eksperyment decydującym sprawdzianem teorii” Więcej

Andrzej Dębowski
Profesor WŁADYSŁAW PEŁCZYŃSKI. Twórca łódzkiej szkoły naukowej automatyki Więcej

CO PISZĄ INNI

Jerzy Barglik
Jubileuszowy numer Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP Więcej

KĄCIK ŚLĄSKI

Andrzej Czajkowski
Tarnogórskie bogactwa na liście UNESCO Więcej

KONFERENCJE, SEMINARIA, ZJAZDY

Mariusz Czechowicz
XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Na­pędów Elektrycznych” Więcej

Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski
SPETO na miarę XL Więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP

Barbara Adamczewska
Kalendarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (30 maja – 28 czerwca 2017 r.) Pdf