WYWIADY ŚLĄSKICH WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNYCH

Wywiad z mgr. inż. Tomaszem Kołakowskim, Członkiem Honorowym SEP

Adam Piotrowski: Zgodnie z tradycją w naszym Oddziale na łamach Śląskich Wiadomości Elektrycznych zamieszczamy wywiady z Kolegami, którzy osiągnęli tak zwany „słuszny wiek”. O Koleżankach nie wspominam, jako że są One zawsze młode. Dowiedzieliśmy się, że w dniu 1 stycznia 2020 roku ukończyłeś Tomku 80 lat. Masz, więc prawo, a nawet obowiązek podzielenia się z naszymi Czytelnikami nie tylko swymi wspomnieniami o pracy zawodowej w polskiej elektroenergetyce, ale i społecznej w naszym Stowarzyszeniu, którego jesteś przecież Członkiem Honorowym.
Cieszę się z naszej rozmowy, bo jak zapewne wiesz starsi ludzie lubią wspominać. Wprawdzie już raz, cztery lata temu wystąpiłem na łamach ŚWE w tej roli z okazji ukończenia „wieku kardynalskiego” (75 lat)) i dość szczegółowo omówiłem swe drogi życiowe, ale kolejne lata przyniosły kolejne przemyślenia dotyczące zarówno elektroenergetyki jak i działalności stowarzyszeniowej i w związku z tym pragnę nimi się podzielić.
Przypomnę tylko krótko, że naprawdę urodziłem się 29 grudnia 1939 roku w Ursusie, gdzie rodzice zamieszkali w związku z rozpoczęciem pracy przez ojca w Państwowych Zakładach Inżynierii. Wójt ówczesnej gminy Skorosze, do której należał Ursus przyjął zgłoszenie mych urodzin na 1 stycznia 1940 r. Ta rozbieżność dat irytowała mnie przez wiele lat, aż niedawno z radiowej rozmowy z panią Agnieszką Romaszewską-Guzy dowiedziałem się, że jej nieżyjący już niestety ojciec, znany działacz Solidarności Zbigniew Romaszewski urodzony pod koniec 1939 roku również zapisany został na 2 stycznia 1940 r., tak jak i w moim przypadku ze względu na możliwość przesunięcia służby wojskowej o rok. Takie to były wojenne okupacyjne czasy. Pierwsze lata życia spędziłem w Ursusie, a po wysiedleniu po Powstaniu w 1944 roku do końca wojny w majątku rodzinnym w Rudce koło Puszczy Mariańskiej. Od 4 lutego 1945 roku stałem się „obywatelem” Katowic, gdzie mieszkam już 75 lat. Tu skończyłem szkołę podstawową (nr 4 im. ks. Piotra Skargi) i liceum ogólnokształcące (III LO im. Adama Mickiewicza).

Więcej w numerze 1-2020 ŚWE

Tagi