PRZEMYSŁ ELEKTROTECHNICZNY

Elektrotermia i Technika Oświetleniowa

Streszczenie: Niniejszy artykuł jest fragmentem ekspertyzy pt. „Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika”, powstałej w 2013 roku w ramach dyskusji w poszczególnych sekcjach Komitetu Elektrotechniki PAN. Opracowana przez Przewodniczących Sekcji przedstawia stan i potrzeby rozwoju badań  naukowych oraz postępu technicznego, a także problemy dotyczące procesu kształcenia wysokokwalifikowanych kadr w Polsce na tle tendencji obserwowanych w świecie. W artykule przedstawiono perspektywiczne zadania badawcze w Polsce osadzone w obserwowanych trendach światowych, którym można nadać status preferowanych z uwagi na ich rangę określoną globalnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, wpływem na środowisko oraz determinującymi procesy technologiczne wysokiego poziomu.

 

 

Tagi