SŁOWO WSTĘPNE

Leszek Kosiorek
Słowo wstępne Więcej

BEZPIECZEŃSTWO W ELEKTRYCE

Anna Kolenda, Andrzej Waindok
Projekt „inteligentnego domu” w oparciu o technologię AVR Więcej

MASZYNY ELEKTRYCZNE

Patryk Szywalski, Dawid Wajnert
Projekt i wykonanie bezzałogowego systemu latającego Więcej

PRZEMYSŁ ELEKTROTECHNICZNY

Mieczysław Hering
Elektrotermia i Technika Oświetleniowa Więcej

SYLWETKI ZASŁUŻONYCH ELEKTRYKÓW

Jerzy Hickiewicz, Ewelina Weber, Przemysław Sadłowski
Zygmunt Okoniewski (1877-1936) – pionier polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i transformatorów. W 140. rocznicę urodzin Więcej

Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj
Ignacy Mościcki (1867-1946). W 150. rocznicę urodzin Więcej

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA

Andrzej Przytulski
Pionierzy elektrodynamiki Więcej

Jerzy Barglik
Historia Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP w zarysie. Część III, Kongres w Warszawie Więcej

SPRAWY STOWARZYSZENIOWE

Mieczysław Hering
Sprawozdanie z prac zespołu GSK powołanego do rozważenia nowelizacji„Zasad etycznego postępowania członków SEP” Pdf

KACIK ŚLĄSKI

Andrzej Czajkowski
Peregryn z Opola Więcej

KSIĄŻKI, WYDAWNICTWA

Tadeusz Glinka
Książka Antoniego Szumanowskiego pt. „Basics of Electrical Engineering, Electrotechnics, Electronics and Electric Machines” Więcej

KONFERENCJE, SEMINARIA, ZJAZDY

Rafał Kurzywilk
Już wkrótce II Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle” Więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP

Benon Soppa
XXVII Opolskie Dni Elektryki Więcej

Lech Kotliński
70. rocznica powstania Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Ziemi Nyskiej Więcej

Andrzej Waindok, Bronisław Tomczuk, Piotr Graca
10-lecie Oddziału Studenckiego IEEE przy Politechnice Opolskiej (IEEE Opole Student Branch) Więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP

Szymon Ciura
Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP (21 lutego – 7 kwietnia 2017 r.) Pdf

Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP

Barbara Adamczewska
Kalendarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (7 lutego 2017 r. – 7 kwietnia 2017 r.) Pdf