KONFERENCJE, SEMINARIA, ZJAZDY

Już wkrótce II Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”

7-9 czerwca 2017 r., Trzebieszowice k. Lądka Zdroju

Wzorem ubiegłego roku, Konferencja będzie spotkaniem specjalistów i praktyków z ośrodków naukowych oraz przemysłu zajmujących się szeroko pojętą tematyką napędów elektrycznych. W tegorocznej edycji Konferencji, poruszane wcześniej zagadnienia rozszerzone zostaną o tematykę projektowania napędów dużej mocy wraz z dedykowanymi dla nich transformatorami.
Głównym organizatorem Konferencji ENPP jest Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, a patronują jej Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) oraz firma z grupy kapitałowej KGHM – INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. Współorganizatorami Konferencji są: Instytut Systemów Napędowych i Robotyki Politechniki Opolskiej, Oddział Opolski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, firmy: DANFOSS Poland Sp. z o.o. oraz JADAN Automatyka Sp. z o.o. Przewodniczącą Komitetu Programowego Konferencji jest prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska, kierownik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.
Ideą przewodnią i głównym celem organizatorów Konferencji jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, zaprezentowania najnowszych prac z obszaru projektowania, eksploatacji i diagnostyki napędów elektrycznych, a nade wszystko sprowokowanie do podjęcia dialogu i dyskusji pomiędzy przedstawicielami świata nauki i przemysłu. W tym celu, w trakcie trwania Konferencji odbędzie się kilka sesji plenarnych, którym w zależności od podjętej tematyki, przewodniczyć będą przedstawiciele świata nauki bądź przemysłu. Równolegle, przez cały czas trwania Konferencji, 10 firm będzie prezentowało swoją ofertę na stanowiskach wystawienniczych. Ponadto, w drugim dniu trwania Konferencji odbędzie się sesja posterowa, w ramach której przedstawiciele uczelni oraz przemysłu przedstawią krótkie referaty dotyczące głównych wątków naukowych i praktycznych zawartych w programie. W sesji tej wezmą również udział przedstawiciele firm prezentujących się na stanowiskach wystawienniczych i wygłoszą krótkie referaty, w których zaprezentują nowatorskie rozwiązania techniczne oraz swoją ofertę handlową z zakresu układów napędowych i ich diagnostyki.

Zakres  tematyki  II  Konferencji  ENPP 2017:
1.    Problemy eksploatacji, energooszczędności i bezpieczeństwa w napędach z przemiennikami częstotliwości.
2.    Projektowanie i dobór urządzeń w systemie: transformator - przekształtnik - silnik - odbiornik.
3.    Współpraca przemienników częstotliwości z nowoczesnymi silnikami energooszczędnymi – Dyrektywa Ecodesign.
4.    Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę napędów elektrycznych.
5.    Monitorowanie i diagnostyka napędów elektrycznych z przemiennikami częstotliwości (w tym diagnostyka uszkodzeń silników i przekształtników energoelektronicznych).

Informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronach internetowych: http://www.imnipe.pwr.wroc.pl/enpp-2017.xml oraz www.jadan.com.pl.

Karty zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: anna.hyzyk@pwr.edu.pl lub mcekiera@jadan.com.pl, fax-em pod nr: 71 333 66 91, ewentualnie pocztą na adres:
Sekretariat ENPP 2017
Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów
Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej
ul. Smoluchowskiego 19, 50-372 Wrocław
najpóźniej do dnia 26 maja 2017 r.

Czytaj cały artykuł..

 

Tagi